Orthomanueel

(Orthomanuele Diergeneeskunde volgens de methode van Aharon)

In de jaren 2021 en 2022 heb ik (Ellen Kuijken) de opleiding Orthomanuele diergeneeskunde methode Aharon, gevolgd en hiervoor ben ik in december ‘22 geslaagd.  

Inleiding en voor welke klachten 

Orthomanuele diergeneeskunde (OMD) is afgeleid van de humane orthomanuele geneeskunde (tegenwoordig musculoskeletaire geneeskunde genoemd). De OMD pakt problemen/pijnen van de ruggengraat en de gewrichten aan. Deze pijnen zijn vaak moeilijk te herkennen. Ze geven vaak géén afwijkende röntgen- of CT-beelden en vaak vage klachten, zoals niet meer willen spelen, snel gaan liggen en minder graag willen wandelen. Klachten afkomstig van pijn uit de rug/nek  of door een verdraaiing van een elleboog of knie, worden helaas vaak niet herkend en wijt men aan een orthopedische afwijking of ouderdom. Dit hoeft dus niet altijd het geval te zijn. 

Waarom orthomanuele diergeneeskunde (OMD)? 

OMD gaat uit van de symmetrie van het skelet. Staat een gewricht niet symmetrisch dan wordt dit onevenredig belast en kan er druk en pijn ontstaan. Ook de doorbloeding op deze plek vermindert. De wervelkolom is een soort kralensnoer van gewrichtjes. Staan deze niet meer symmetrisch komt er druk op de tussenwervelschijven en ontstaat er pijn.  

Doel van de orthomanuele therapie is het herstellen van de symmetrie van de wervelkolom van de rug, nek, bekken en ledematen. Hierdoor vermindert pijn en verbetert de doorbloeding en daardoor het zelfhelend vermogen van het lichaam. 

Meer informatie is te vinden op de website van kreupeldier of op de website van NVOMD Nederlandse Vereniging voor Orthomanuele Diergeneeskunde

Het orthomanuele consult 

Een Orthomanueel consult is een gespecialiseerd diergeneeskundig consult waarin uw dier eerst algemeen onderzocht wordt, daarna volgt een orthopedisch en neurologisch onderzoek. Met als doel om andere bijkomende problemen op te sporen en indien nodig mee te nemen in het advies.  

Bij het orthomanuele onderzoek moet het dier recht staan (symmetrisch) en wordt de wervelkolom van achter naar voor onderzocht en de afwijkende wervelstanden gecorrigeerd. Ook de afwijkende standen van ledematen worden indien nodig gecorrigeerd.  

Hierna krijgt u een advies op maat en indien nodig medicatie. 

Meestal zijn 3 behandelingen voldoende.  

  • Het 2e consult is na 2-4 weken om de gecorrigeerde standen te controleren. Hierna krijgt u oefeningen mee 
  • Het 3e consult is na 3 maanden.  Opnieuw worden de gecorrigeerde standen gecontroleerd. Besproken wordt of de behandeling afdoende effect heeft gehad en of  er nog aanvullende onderzoeken/ therapieën nodig zijn.  

Kosten 

Intake; 40 minuten; 95 euro incl. 

2e en 3e consult; 75 euro 

Afspraak maken? 

Voorlopig kunt u enkel op dinsdagmiddag een afspraak maken voor een orthomanueel onderzoek. In de toekomst zullen extra middagen/ avonden beschikbaar komen.  

Afspraak via kliniek; 040-2021297 vermeld erbij dat het gaat om een orthomanueel consult. 

U kunt ook online een afspraak maken op dinsdagmiddag via www.dierenkliniek-riethoven.com