Titeren en vaccineren

Titeren en vaccinatie

Titeren is een manier om te zien of uw dier nog voldoende beschermd is na een eerdere vaccinatie. Dit doen we door de hoeveelheid beschermende afweerstoffen tegen een ziekteverwekker in het bloed te meten.

Wat is titeren?

Bij het titeren nemen wij bloed af en kijken vervolgens hoeveel beschermende antistoffen in het bloed aanwezig zijn na vaccinatie. Hoe hoger de titer (antistoffen), hoe beter een dier beschermd is tegen de ziekteverwekker. Honden en katten krijgen beschermende antistoffen in hun bloed door :

1) Vaccinatie

2) Ziekte

3) Via een beschermd moederdier:

Via de placenta of eerste moedermelk krijgt een jong dier tijdelijk afweerstoffen van zijn moeder mee (maternale antilichamen) dit neemt af als ze ouder worden.

Een goede (basis) vaccinatie op jonge leeftijd ( 6-9-12 weken leeftijd) is dus altijd noodzakelijk.

Titerbepaling bij honden

Ziektes waarbij we de antistoffen wel kunnen testen in het bloed zijn:

  • Hondenziekte
  • Besmettelijke Hepatitis
  • Parvo

Ziektes waarvan we de antistoffen niet kunnen testen in het bloed zijn:

  • Besmettelijke hondenhoest (kennelhoest)
  • Leptospirose (ziekte van Weil)

Titerbepaling is bij deze ziektes niet zinvol, omdat er geen relatie is aangetoond tussen de titer en bescherming van het dier.

Is titeren goedkoper dan vaccineren?

Titeren is geen vervanging voor vaccineren. Titeren bepaalt het tijdstip wanneer vaccineren weer aantoonbaar nodig is. Of dit goedkoper is dan vaccineren hangt af van de uitslag van het titer onderzoek en de ziekte waar tegen gevaccineerd dient te worden. Door het ontbreken van monovaccins is het niet mogelijk om afzonderlijk te vaccineren tegen hepatitis en hondenziekte.  Bij een lage titeruitslag is het aan te bevelen om uw huisdier aansluitend te vaccineren. In dat geval bent u zeker niet goedkoper uit. Meestal is titeren niet goedkoper dan vaccineren en is het meestal duurder dan enten volgens een vast schema.

Vervangt titeren het vaccineren?

Niet vaccineren is geen oplossing, maar door te titeren is er een manier om op maat te vaccineren.

Tegen leptospirose en besmettelijke hondenhoest dient jaarlijks gevaccineerd te worden om uw huisdier te beschermen.

Waarom vaccineren belangrijk is:

Door uw huisdier te vaccineren tegen belangrijke ziektes, beschermt u uw huisdier. Zonder vaccins zouden veel dieren overlijden aan dodelijke (virus)infecties.  Door hondenziekte, parvo en de ziekte van Weil overlijden helaas nog veel te veel dieren, ook in Nederland. De ziekte van Weil (leptospirose) is zelfs gevaarlijk voor de mens en helaas worden er jaarlijks steeds meer gevallen in Nederland gerapporteerd.

Het is heel belangrijk dat alle honden in Nederland goed beschermd blijven, want als dat niet meer het geval is, kan één besmette hond de ziekte als een lopend vuurtje verspreiden.

Neem voor meer informatie en passend advies voor uw huisdier contact op met de praktijk