Chronisch nierfalen kat

Chronisch nierfalen bij de kat

Chronisch nierfalen, een veelvoorkomend probleem bij oudere katten. Net als bij de mens hebben katten twee nieren. De belangrijkste functie van de nieren is het filteren van het bloed waardoor afvalstoffen uit het lichaam verwijderd worden,  ze vormen de urine

Klachten

Chronisch nierfalen ontstaat geleidelijk, pas als 70% van de nieren niet meer goed functioneert, zullen er klinische verschijnselen zichtbaar worden

Symptomen zijn:

Veel drinken, veel plassen (pu/pd)

Sloomheid

Minder eten

Vermageren

Braken, stinken uit de bek

Slechte vacht 

Behandeling

Afhankelijk van de ernst van de situatie behandelen we chronisch nierfalen met infuus, medicatie en  aangepaste voeding

Voorkomen?

We adviseren bij katten ouder dan 8 jaar een jaarlijks algeheel onderzoek waar we het volgende onderzoeken:

Bloeddruk

Bloedwaardes (waaronder creatinine)

Algemeen lichamelijk onderzoek

Urineonderzoek

Voorkomen kunnen we het niet, maar door het probleem tijdig te ontdekken kunnen we ervoor zorgen dat de nieren niet nog verder verslechteren. Kwalitatief goede voeding gedurende het hele leven van de kat wordt aangeraden