Bloeddrukmeting kat

Bloeddrukmeting bij uw kat

Een te hoge bloeddruk komt vaak voor, vooral bij oudere katten boven de 7 jaar. We willen de problemen die dit met zich mee draagt graag voorkomen. Daarom bieden we bij het vaccineren van uw kat ouder dan 7 jaar een gratis bloeddrukafname aan.

Oorzaken

Een te hoge bloeddruk kan veroorzaakt worden door o.a. nierfalen, schildklierproblemen en hyperaldosteronisme (bijniertumor) bij uw kat.

Gevolgen

De gevolgen van een te hoge bloeddruk zijn schade aan de ogen (blindheid), hersenen (bloedingen), hart (hartfalen) en nieren (nierfalen).

Behandeling

Helaas wordt een te hoge bloeddruk erg onder gediagnosticeerd bij katten maar is het daarentegen makkelijk te verhelpen met een (smakelijk) medicijn. Hiermee kunnen we de bovenstaande problemen bij uw kat voorkomen.

In verband met de ernst van dit probleem gaan we een bloeddrukmeting standaard toevoegen aan een consult. Omdat stress de bloeddrukmeting kan verstoren, moet er genoeg tijd worden uitgetrokken om een betrouwbare meting te verrichten, de meting zelf kost echter maar enkele minuten.

Het meten van de bloeddruk is  pijnloos en wordt door middel van een bandje om de staart of poot  meerdere malen gemeten.